Ürünler
Köpürtücü Ajanlar
Ürünler

Köpürtücü Ajanlar

Köpürtücü ajanlar, termal olarak kararsız olan ve istenen polimer işleme sıcaklığında gaz vermek üzere ayrışan, kauçuğu genişletmek, plastikleri köpürtmek için yaygın olarak kullanılan bileşikler olarak tanımlanabilir. Kimyasal şişirme ajanlarının çoğu organik kimyasallardır, inorganik kimyasallar ise azdır.Bozunma mekanizmasına uygun olarak, Üfleme ajanları genellikle ekzotermik ve endotermik olarak iki ana kategoriye ayrılır. Müşteriler, çevre koşullarına ve fiili kullanıma göre uygun tipi seçebilirler.
Boyss Petrokimya 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.
Boyss Petrokimya
Boyss Petrokimya
Boyss Petrokimya
Ürünler
Köpürtücü Ajanlar

Köpürtücü Ajanlar

Boyss Petrokimya 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.
Boyss Petrokimya
Boyss Petrokimya
Boyss Petrokimya
Ürünler
Köpürtücü Ajanlar

Köpürtücü Ajanlar

Boyss Petrokimya 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.