Ürünler
Birincil Plastifiyanlar
Ürünler

Birincil Plastifiyanlar

Tereftalik Asit, Adipik Asit, Sebasik Asit, Trimellitik Anhidritin 2-Etilheksanol ile reaksiyonu ve Ftalik Anhidritin İsononil Alkol ile reaksiyonundan elde edilen çok çeşitli Ester plastikleştiriciler.
Boyss Petrokimya 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.
Boyss Petrokimya
Boyss Petrokimya
Boyss Petrokimya
Ürünler
Birincil Plastifiyanlar

Birincil Plastifiyanlar

Boyss Petrokimya 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.
Boyss Petrokimya
Boyss Petrokimya
Boyss Petrokimya
Ürünler
Birincil Plastifiyanlar

Birincil Plastifiyanlar

Boyss Petrokimya 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.